Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.)

Omschrijving

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.)?

Er zijn 3 soorten sancties :

  • een administratieve geldboete van maximum € 350;
  • gemeenschapsdienst
  • bemiddeling

Voor welke inbreuken ?

Inbreuken op de algemene politieverordening van stad Wervik. 

Voorbeelden van inbreuken zijn : lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, ...

Wie zijn de vaststellers ?

De Politie, Mirom Menen en de gemeentelijke ambtenaren die daartoe opgeleid werden.

Voor de inbreuken inzake stilstaan en parkeren zijn ook de vaststellers van Parko bevoegd om GAS-vaststellingen te doen.

 

Wie legt de sanctie op ?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar.

 

Wat zijn de rechtsmiddelen ?

  • indienen verweerschrift binnen de vijftien dagen;
  • inzage dossier;
  • beroep mogelijk bij de politierechtbank.

 

Wat met minderjarigen ?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 16 jaar.

Verschillen zijn :

  • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
  • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelaar
  • beroep bij de jeugdrechtbank

Meer info:

Voor verdere vragen en/of inlichtingen kan je terecht bij :