GAS-boetes

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn straffen die onze stad kan opleggen als je het gemeentereglement overtreedt. Meestal zijn het boetes.

Met deze GAS-boetes kan onze stad overlast, zoals sluikstorten, wildplassen, graffiti spuiten, enz. bestraffen. Maar ook dozen verslepen op een openbare plaats, confetti strooien, belletje trek doen, enz.

Voor de sancties bestonden, werden kleine gevallen van overlast vaak niet behandeld. Sinds de wet bestaat kunnen gemeenten en steden daar toch tegen optreden. De overtredingen worden dan niet doorgestuurd naar het parket maar afgehandeld door onze bevoegde ambtenaar. Die kan bemiddelen, boetes opleggen of taakstraffen uitdelen.