Agenda en verslag OCMW-raad 2023

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-RAAD

Sinds de zitting van het college van 20 september 2021 zijn we overgestapt op gelinkt notulering. De besluiten sinds dan kan u ook bekijken via onderstaande knop. 

Besluiten OCMW-raad

Zitting

Agenda Toelichting Verslag (notulen) Overzichtslijst (voogdijlijst)
Dinsdag 7 februari 2023 Agenda 7 februari 2023 Toelichting 7 februari  2023    
Dinsdag 7 maart 2023 Agenda 7 maart 2023 Toelichting 7 maart 2023 Verslag 7 maart 2023   
Dinsdag 28 maart 2023 Agenda 28 maart 2023 Toelichting 28 maart 2023 Verslag 28 maart 2023  
Dinsdag 2 mei 2023 Agenda 2 mei 2023 Toelichting 2 mei 2023    
Dinsdag 6 juni 2023  Agenda 6 juni 2023 Toelichting 6 juni 2023