Aangifte geboorte

Wat?

Vader, moeder of beide ouders moeten binnen de 15 dagen na de bevalling de geboorte aangeven bij de dienst Burgerzaken van de gemeente waar het kindje geboren is.  Is de laatste dag een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.   

Opgelet: Niet getrouwd? Dan moeten vader én moeder samen de aangifte komen doen. De vader kan dit ook alleen komen doen, maar enkel als het kind al vóór de geboorte door hem erkend is.

Bij aangifte van de geboorte krijg je van de dienst Burgerzaken deze documenten:

  • een attest waarmee je kraamgeld en kinderbijslag kan aanvragen;
  • een attest voor de mutualiteit;
  • drie bijkomende attesten van geboorte;
  • een formulier "inenting tegen polio".

De inenting tegen polio is wettelijk verplicht. Laat het formulier dat je bij de geboorteaangifte krijgt invullen door de dokter.  Breng het na de vier inentingen terug naar de dienst Burgerzaken, of bezorg het ons per post.

Kosten:

10 euro

 

Wat moet je meebrengen?

  • Trouwboekje, indien gehuwd.
  • Identiteitskaarten van de ouders.
  • Formulier "aangifte van geboorte van een levend kind" (model 1) afgeleverd door het ziekenhuis, de dokter of de vroedvrouw
  • Erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend

Maak een afspraak