Adoptie

Een adoptieprocedure verloopt via de vrederechter.  De tussenkomst van de dienst Burgerzaken beperkt zich tot de overschrijving van het adoptievonnis en de aanpassing van alle akten.

Een adoptie kan ook een naamswijziging tot gevolg hebben.  Uittreksels of afschriften met de nieuwe na(a)m(en) kan je krijgen bij de dienst Burgerzaken van de geboorteplaats.