Omwisseling Niet-Europees rijbewijs

U kunt het erkende rijbewijs van buiten de Europese Unie omwisselen voor een Belgisch (Europees) rijbewijs.

Wanneer dit dient te gebeuren is afhankelijk hoe je bent ingeschreven.

Erkent België jouw rijbewijs? --> Bekijk het op de site van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit.

U geeft uw origineel buitenlands rijbewijs af op de dienst Burgerzaken. Dit wordt voor ter controle opgestuurd.

Hou rekening met een termijn van 8 tot 10 weken vooraleer u nieuws zal krijgen voor de definitieve omwisseling.

Tijdens deze procedure beschikt u niet over een rijbewijs of attest waardoor u ook niet mag rijden.

Van zodra het onderzoek werd afgerond zal u verwittigd worden over het resultaat. Wanneer alles in orde is kunt u een Belgisch rijbewijs aanvragen.

Voorwaarden

  • Uw rijbewijs is erkend en is nog geldig.
  • Uw rijbewijs werd verkregen voor de datum van eerste inschrijving.
  • U woont minstens 185 dagen (= ongeveer 6 maanden) in België.

Wat moet je meenemen?

  • Identiteitskaart
  • Nationaal rijbewijs

Kosten

25 euroAfspraak maken