Integrale bekendmakingen voor inwerkingtreding

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de stad betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt met het oog op inwerkingtreding overeenkomstig art. 288 decreet lokaal bestuur (DLB). 

Het gaat om:

  • De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);
  • De reglementen van de OCMW-raad en het vast bureau (vaststellingsbeslissingen of wijzigingsbeslissingen);
  • De afwijkingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vastgesteld door de OCMW-raad en de wijzigingen ervan (vaststellings- of wijzigingsbeslissingen);