Rechtspositieregeling personeel

De rechtspositieregeling geldt voor alle medewerkers van het lokaal bestuur Wervik. 

Sommige bepalingen wijken af voor specifieke personeelscategorieën.

Het is evenwel niet van toepassing op:

  • Het statutair personeel dat werd gedetacheerd als verpleegkundige, hetzij naar het Woon- en zorgbedrijf Wervik, hetzij naar het Jan Ypermanziekenhuis.
  • OCMW-cliënten die met toepassing van artikel 60/7 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 tijdelijk tewerkgesteld worden in een betrekking bij het OCMW of ter beschikking gesteld worden van een derde.
  • Jobstudenten.

Rechtspositieregeling