Premie zwaluwnesten

De milieuadviesraad geeft een toelage voor het instandhouden van nestgelegenheden voor huis-, gier- en boerenzwaluwen.

De toelage heeft betrekking op woningen of andere gebouwen gelegen in Wervik.

Enkel bezette nesten komen in aanmerking.

De toelage wordt uitbetaald aan de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt.

 

Wat:

Voor het instant houden van een zwaluwkolonie wordt er per beginnende schijf van 5 bewoonde nesten 20 euro betaald door de Milieuadviesraad.

 

Hoe:

De aanvrager verbindt zich ertoe geen nesten te verwijderen tijdens en na het broedseizoen.

De aanvraag tot subsidie wordt gericht aan de betrokken dienst die dit doorgeeft aan de verantwoordelijke van de Milieuadviesraad.

Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 juni en 31 augustus.

De aanvrager verleent aan de verantwoordelijke van de Milieuadviesraad de toestemming te komen inspecteren.

Na positieve controle van de Milieuadviesraad wordt de premie uitbetaald.

 

Huiszwaluw-gastgezin

Woon je in de buurt van een zwaluwkolonie en wil je hen een vleugeltje toesteken?  Dan kan je huiszwaluw-gastgezin worden!

We voorzien je huis gratis van één of enkele kunstnesten.  Hierin kan de huiszwaluw zich bij terugkomst in het voorjaar gaan nestelen. 

Meld je voor 31 december aan voor een kunstnest via stadlandschapleieschelde@west-vlaanderen.be of 056 23 49 54.Woon je in de Prof. Idewijk, de Riemeers, de Hellestraat of in de Menensesteenweg (huisnr.1 tot 205) ? 

Hou dan binnenkort je brievenbus in de gaten.  U woont dan in de buurt van een zwaluwkolonie. 

Als uw huis geschikt is help ons dan als huiszwaluw-gastgezin en meld u aan voor een zwaluwnest voor 31 december (zie hierboven).