Zorgtoelage voor + 21-jarigen

Deze toelage is een ondersteuning van een zorgbehoevende persoon.

De persoon:

 • is minimum 21 jaar
 • is gedomicilieerd in de gemeente en hij/zij verblijft er gewoonlijk
 • heeft op de belRAI met een totaalscore van minimaal 9 punten en maximaal 12 punten
 • ontvangt geen uitkering van de Vlaamse zorgverzekering
 • heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV 

Voorwaarden:

 • De zorgtoelage wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.
 • Dit voor een bedrag van 25 euro per maand.
 • De betaling gebeurt steeds per kwartaal.
 • De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden.

Wat moet je meenemen:

 • De belRAI screener (opgemaakt door een aangestelde dossierbehandelaar van de Vlaamse Zorgverzekering of een sectorverantwoordelijke van een erkende dienst gezingszorg)
 • Attest van het recht op de verhoogde tegemoetkoming door het RIZIV (afgeleverd door het ziekenfonds)
 • Rekeningnummer van de zorgbehoevende

 

Reglement Zorgtoelage