Verhuurderspremie

De verhuurderspremie beoogt een algemene kwaliteitsverhoging van het private huurpatrimonium. 

Voor de lijst van werken die in aanmerking komen: zie reglement.De woning

Iedere private huurwoning (of verhuring via sociaal verhuurkantoor) ouder dan 35 jaar, komt in aanmerking voor deze premie.

De aanvrager

De volle eigenaar of vruchtgebruiker van de huurwoning.

 

Stap 1:

De eigenaar bezorgt een intentieverklaring aan de dienst huisvesting, volgens bijgevoegd model. 

Hiermee stemt de eigenaar in met een plaats bezoek van de technisch medewerker.

Er wordt 90 euro aangerekend voor de controle door de technisch medewerker.

Stap 2:

Hierna voert de technisch medewerker een vooronderzoek uit en maakt hiervan een technisch verslag op. Aan de hand van dit verslag kunnen de werken dan worden uitgevoerd.

Na de uitvoering van de werken vraagt de eigenaar een hercontrole aan bij de dienst huisvesting. Opnieuw wordt een technisch verslag opgemaakt.

De eigenaar ontvangt een conformiteitsattest en eventueel en kwaliteitslabel indien de woning voldoet aan de geldende normen.

Stap 3:

De eigenaar kan zijn definitieve premie-aanvraag indienen bij de dienst huisvesting, indien de woning conform werd bevonden, op het daartoe bestemde formulier, volgens bijgevoegd model.

Het dossier omvat :

 • Het aanvraagformulier
 •  De huurovereenkomst + het registratieattest
 • De facturen niet ouder dan 2 jaar
 • EPC-attest
 • Keuringsattesten
 • Andere relevante bewijsstukken
Stap 4:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de premie. De aanvrager wordt hierover schriftelijk ingelicht.

De premie bedraagt 25% van de kostprijs ( excl. BTW) met een maximum van 3000 EUR. De minimuminvestering bedraagt € 7.000 (exclusief BTW).

Indien de woning volledig conform is met kwaliteitslabel wordt de 90 euro terugbetaald samen met de premie.Deze premie kan slechts 1 maal per woning worden toegekend, dit over een periode van 10 jaar.

Premiebedragen volgens EPC

 • Woningen:
  • A+ / A label (tussen 0 – 100): maximum premie van €3000
  • B label (tussen 100 – 200): maximum premie van €2000
  • C label (tussen 200 – 300): maximum premie van €1000
 • Appartementen:
  • A+ / A label (tussen 0 – 100): maximum premie van €3000
  • B label (tussen 100 – 200): maximum premie van €2000
Extra informatie
Intentieverklaring

Aanvraag formulier

Reglement

MAAK EEN AFSPRAAK