Belasting op leegstand

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen staan op leegstand van zodra ze een jaar niet werden bewoond of wanneer er minder dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de ruimte niet effectief wordt benut volgens de bestemming van het pand.

Leegstaande woningen

Reglement

De gemeente houdt een inventaris bij van leegstaande woningen (ongeacht hun grootte) en gebouwen.

Staat je pand al meer dan een jaar leeg? Dan wordt het, door middel van een administratieve akte, opgenomen op de inventaris leegstand. De vaststellingen gebeuren door de dienst huisvesting.

Veel van de eigenaars van geïnventariseerde panden betalen jaarlijks een heffing, maar de eigenaar kan ook een vrijstelling genieten.

Wie toch de heffing verschuldigd is, zal deze jaarlijks moeten betalen. De heffing verhoogt bovendien ieder daaropvolgend jaar.

Alle panden op de inventaris geven bovendien aanleiding tot het toepassen van het recht van voorkoop.

Zal je woning een lange tijd leeg staan? Of heb je een pand gekocht of verkocht dat reeds opgenomen is op de inventaris? Of nam je een leegstaand pand terug in gebruik? We informeren je graag over de gevolgen en de mogelijkheden.

Maak hiervoor een afspraak met de dienst huisvesting.

Afspraak maken

Wij werken elke dag van 9-12 u en op dinsdag ook van 15-18u30.

U kan ons bereiken op 056/95.21.81 of via leefomgeving@wervik.be.


Wij werken enkel op afspraak!

 

Leegstaande bedrijfsgebouwen

Leegstaande bedrijfsgebouwen worden door Ruimte Vlaanderen geïnventariseerd. Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vind je via deze link.