Belasting op verwaarlozing

Gebouwen, woningen en bedrijfsgebouwen zijn verwaarloosd als ze ernstige uiterlijke tekenen van verval vertonen. Er wordt hiervoor rekening gehouden met wat vanaf het openbaar domein zichtbaar is.

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Reglement

Verwaarlozing van woningen en gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. Verwaarlozing kan namelijk soms eenvoudig op te lossen zijn.

Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige tekenen van verval zijn aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene gebreken en beperkte gebreken. Een woning of gebouw is verwaarloosd vanaf het 15 punten of meer scoort op het technisch verslag.

De verwaarlozing wordt gecontroleerd door een technisch medewerker, deze beoordeelt alle woningen en gebouwen vanaf het openbaar domein aan de hand van een technische checklist.

Eigenaars van woningen of gebouwen die verwaarloosd zijn, ontvangen vervolgens een brief met de vastgestelde tekenen van verval.

De stad zet zich in om de eigenaar te ondersteunen met verschillende maatregelen zoals premies, renovatiebegeleiding, … . Op die manier wil de gemeente deze eigenaars aanzetten om hun pand op te frissen en de gebreken weg te werken. Indien blijkt dat de woning of het gebouw 1 jaar na de waarschuwingsbrief nog steeds verwaarloosd is, dan wordt dit op de gemeentelijke inventaris van verwaarloosde woningen opgenomen.

Eigenaars van panden die opgenomen zijn op de inventaris, worden normaal gezien jaarlijks een heffing opgelegd. Er zijn echter ook heel wat vrijstellingsmogelijkheden.

Werd je pand opgeknapt? Dan wordt het verwijderd van de inventaris.

Wens je meer informatie?

Bij de dienst huisvesting kan je terecht voor een afspraak.

Elke voormiddag tussen 9-12u en op dinsdag namiddag tussen 15-18u30.

Afspraak maken

Wij zijn te bereiken op 056/95.21.81 of leefomgeving@wervik.be.

Let op , wij werken enkel op afspraak!

Mee te brengen

  • De nodige bewijsstukken van het opknapwerk
  • Ontvangen schrijven betreffende de opname van je pand

 

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen

 

Verwaarloosde bedrijfsgebouwen worden door Ruimte Vlaanderen geïnventariseerd. Meer informatie over de definitie van een verwaarloosd bedrijfsgebouw, de heffing, vrijstellingen en schrapping vind je via deze link.