Deontologische code OCMW-raadsleden 2023

Tijdens de zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27 juni 2023 werd de deontologische code voor de OCMW-raadsleden goedgekeurd.

Deontologische code OCMW