Deontologische code gemeenteraad

In de gemeenteraadszitting van 27 juni  2023 werd de deontologische code voor de gemeenteraadsleden goedgekeurd.

DEONTOLOGISCHE CODE