Werkingssubsidie cultuur

Culturele verenigingen kunnen aanspraak maken op een subsidie voor hun werking. Hiertoe dient het aanvraagformulier ingevuld, in Excell formaat (geen pdf) gemaild worden naar cultuur@wervik.be tegen 1 oktober. De subsidie werkt met een puntensysteem per type vereniging. Je kiest dus het aanvraagformulier dat past bij jouw vereniging. Verenigingen die niet bij één van de specifieke categorieën passen, nemen het formulier 'andere verengingen'.

Enkel de gekleurde cellen van het document kun je invullen, de rest is beveiligd tegen bewerken. In de cellen waar ja/nee staat, zet je wat past. Bij de categorieën kies je tussen A, B of C. Vanaf puntje 2 vul je enkel het aantal keren in dat je een bepaalde activiteit organiseerde. Organiseerde je geen activiteit die in aanmerking komt voor dat bepaald punt, dan vul je 0 in. Je vult hier dus enkel een getal in. Er hoeft geen extra uitleg bijgevoegd te worden.

Aanvraagformulier dansverenigingen en expressiegroepen

Aanvraagformulier festival en concertorganisatoren en evenementorganisatoren

Aanvraagformulier geschiedkundige en erfgoedverenigingen

Aanvraagformulier koren

Aanvraagformulier literaire verenigingen

Aanvraagformulier muziekgroepen

Aanvraagformulier muziekverenigingen

Aanvraagformulier welzijnsverenigingen

Aanvraagformulier wijk en buurtcomités en dorpsraden

Aanvraagformulier toneelverenigingen

Aanvraagformulier andere verenigingen