Verplichte affichering huurprijs

Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke officiële of publieke mededeling. Op internet, in een advertentieblad of op een affiche "te huur" voor het raam van de woning, moeten steeds de huurprijs en de gemeenschappelijke kosten vermeld worden.

De bedoeling hiervan is het verhogen van de transparantie en een efficiëntere marktwerking, maar tevens om de kandidaat-huurders te beschermen tegen willekeur van eigenaars die de prijs zouden aanpassen. De huurprijs mag niet worden aangepast naargelang de kandidaat-huurder die zich aanbiedt. Alle kandidaten moeten gelijk worden behandeld.

Verder is ook het vermelden van de EPC-score verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar, advertenties in folders, kranten of online, tv-of radio-advertenties.

Op raamaffiches of borden aan de woongelegenheid is de vermelding van de EPC-score enkel verplicht als u er extra informatie in opneemt over de woonindeling zoals het aantal slaapkamers. Daaruit kunnen de kandidaat-huurders bij de keuze van een nieuwe woning afleiden hoe energiezuinig de woning is.

Als de verhuurder de huurprijs of de gemeenschappelijke kosten niet vooraf vermeld riskeert hij een GAS boete. Een verhuurder die het EPC niet vermeld, kan een boete krijgen van het Vlaams Energieagentschap.

De gemeente wil extra inzetten op een duidelijke affichering. De verhuurders worden aangespoord om correct te afficheren, op deze manier worden boetes vermeden en probeert de gemeente discriminatie op de huurmarkt te voorkomen.

AFFICHERING HUURPRIJS