Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest is een document dat, op basis van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning.

Het stedenbouwkundig attest is twee jaar geldig onder voorbehoud van wijziging van de regelgeving in deze periode.

Kosten

100 euro per afgifte