Overlijdensaangifte

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente of stad waar de persoon is overleden.
De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een arts. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.

  • Sterft iemand thuis, dan verwittigt u de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.

Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar u kunt dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Wat moet je meenemen?

  • Overlijdensattest van de dokter (Model IIIC)
  • Identiteitskaart van de overledene
  • Trouwboekje van de overledene
  • Rijbewijs van de overledene
  • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
  • Identiteitskaart van de aangever

Kosten

10 EUR

Afspraak maken