Onze stad kent een bruisend verenigingsleven en daarom werd de afgelopen jaren ferm geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur in zowel Wervik, Geluwe, Kruiseke en Ter Hand. 
Van deze grote vernieuwingsronde komen we stilaan aan het sluitstuk toe: een nieuwe polyvalente zaal op domein Oosthove. 

Help jij meedenken?

Bij zo'n belangrijk project willen wij alvast onze burgers betrekken! Het voorontwerp willen we graag met iedereen delen.
Daarom voorzien wij 2 infomomenten in GC Forum die de start vormen voor een ruimer participatietraject dat zowel digitaal (via 8940spreekt.be) als fysiek verloopt. 

Infomomenten GC Forum om 19 uur.

20/2/2024 – Voor verenigingen en Gecoro 
21/2/2024 – Voor buurt, buurtbewoners, pers en andere geïnteresseerden 

Op deze manier willen we de zaal zo goed mogelijk afstemmen op de verschillende behoeften in onze stad.

Het fysieke participatiemoment vindt plaats op woensdag 20 maart 2024, om 19 uur in de annexe van zaal Oosthove. 

We focussen vooral op de functionaliteiten en hoe verenigingen de infrastructuur kunnen gebruiken. Dit via een thematische aanpak en via verschillende kanalen, die tijdens de infomomenten uitgebreid aan bod komen. 
Een begeleidingscommissie zal dit nieuwbouwproject verder opvolgen.
De commissie zal bestaan uit: afgevaardigden van de gemeenteraadsfracties, leden van het college, gemeentepersoneel, leden van verschillende adviesraden, buurtbewoners en deskundigen. 

Wil jij de commissie vervoegen? 

Nog tot 8 maart kan je je kandidaat stellen als buurtbewoner, deskundige of vertegenwoordiger van de adviesraad. 
Dien je kandidatuur met eventueel een korte motivatie in via info@wervik.be.

Uit alle kandidaten worden 2 buurtbewoners geloot. 
De deskundigen worden op basis van de inhoud/vorderingen van het dossier aan de commissie toegevoegd.

Wat mag je verwachten?


De plannen worden toegelicht op twee infomomenten.  
Vanaf 21/2/2024 kan je alle plannen ook terugvinden op www.8940spreekt.be

Het nieuwbouwproject bestaat uit:

  • Evenementenhal: 
  • Polyvalente foyer 
  • Multifunctionele bar 
  • Kind & Gezin /artiestenzone 
  • Jeugdhuis 
  • Ondersteunende functies 
  • Kantoren diensten Vrije Tijd (op verdieping)