Huursubsidie door Vlaamse Overheid

Je woont in een huis, appartement of kamer van slechte kwaliteit ?  Dat veel te klein is voor jou en jouw gezin?

Of dat onaangepast is aan jouw noden als bejaarde of gehandicapte ?

Je zou graag een goede, aangepaste woning huren, maar jouw budget laat dat niet toe?

Voorwaarden

INKOMEN

Het belastbaar inkomen en niet-belastbaar vervangingsinkomen van u en alle inwonende gezinsleden samen in het derde jaar voordat u de tegemoetkoming aanvraagt, mag niet hoger zijn dan 15.440 euro.  Per persoon ten laste mag u van uw inkomen 1.380 euro in mindering brengen.

HUURPRIJS

De huurprijs van de nieuwe woning mag maximaal 520 euro bedragen, te verhogen met 36,40 euro per persoon ten laste (beperkt tot maximaal 4 personen).

WONING

De Vlaamse Overheid beoordeelt de woning die u wilt verlaten en de nieuwe woning die u wilt betrekken, en beslist of zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden.  Deze beoordeling is niet nodig als u verhuist naar een woning die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor.

 

Kostrprijs

Gratis

 

Meenemen

Belastingsbrief van het inkomen drie jaar voorafgaand aan de aanvraag.