Controle huurwoningen

Iedere bewoner die klachten heeft over zijn huurwoning kan bij het stadsbestuur een aanvraag tot kwaliteitscontrole indienen.  Hierbij wordt in samenwerking met het Agentschap Wonen een kwaliteitscontrole uitgevoerd aan de woning, aan de hand van een technisch verslag. 

WetgevingIndien de woningkwaliteit gevaarlijk en onveilig is, start er een administratieve procedure die kan lijden tot het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Dit kan tot gevolg hebben dat de woning niet meer mag worden verhuurd.  De bewoner kan in bepaalde gevallen voorrang krijgen op het bekomen van een sociale huurwoning.

De eerste stap hierbij is dat u als huurder een aangetekend schrijven stuurt naar de verhuurder met de vermelding van de gebreken.

Krijgt u na 14 dagen geen antwoord van de verhuurder, dan kan u met een bewijs van dit aangetekend schrijven langskomen bij de dienst huisvesting.

De aanvraag tot een woningcontrole kan u indienen bij de dienst huisvesting door:

  • mondeling gebeuren
  • door middel van een aangetekend schrijven

Bij de opstart van een kwaliteitscontrole, wordt een vooronderzoek gedaan door de technisch medewerker van de stad.

Hierna volgt de dienst huisvesting de zaak verder op.

 

Kosten

Gratis

 

Wat moet je meenemen?

Het huurcontract

Bewijs van het aangetekend schrijven naar de verhuurder

Maak een afspraak