Aanpassingspremie voor senioren en andersvaliden

De aanpassingspremie beoogt het actief ondersteunen van levenslang wonen voor senioren en andersvaliden in hun thuisomgeving. 

Voor de lijst van werken die in aanmerking komen: 

ReglementHet premiebedrag ligt vast op 50% van de ingediende facturen (excl. BTW), met een maximum toelage van 750 euro per onderdeel.

In een periode van 10 jaar kan de aanpassingspremie twee maal aangevraagd worden voor maximaal 2 onderdelen.

De minimuminvestering bedraagt 250 euro. 

Voorwaarden

De woning

De woning is gelegen in Wervik en is minimaal 5 jaar oud.

De aanvrager

Ieder natuurlijk persoon eigenaar of huurder van een woning. De aanvrager of inwonende persoon ten gunste van wie de werken worden uitgevoerd mag geen volle eigenaar of vruchtgebruiker is van meer dan 1 woning.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager ( en eventueel de gehuwde, wettelijke of feitelijke samenwonende perso(o)n(en)) mag niet hoger liggen dan volgende maxima:

  • alleenstaande zonder persoon ten laste : 37.030 euro
  • gehuwden en samenwonenden : 51.850 euro

De bovenvermelde bedragen worden verhoogd met 4.150 euro per persoon ten laste die officieel gedomicilieerd staat bij de aanvrager.

De vermelde bedragen gelden voor aanvragen in 2023 en deze worden jaarlijks geïndexeerd.

De premie kan worden aangevraagd met het hierbij gevoerd aanvraagformulier. Het premiedossier omvat :

  • Het aanvraagformulier.
  • Foto’s van voor en na de werken.
  • Indien huurder : de geregistreerde huurovereenkomst + toelating eigenaar(s).
  • De facturen niet ouder dan 2 jaar.
  • Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvragen + inwonende personen.
  • Beslissing toekenning andere premies/toelagen voor dezelfde aanpassingswerken.
  • Andere relevante bewijsstukken zoals het attest van personen met een beperking.
Extra informatie
Aanvraag formulier
Reglement

MAAK EEN AFSPRAAK