Referentieadres

Het referentieadres biedt bepaalde personen de mogelijkheid om op een adres ingeschreven te worden in het bevolkingsregister zonder er effectief te verblijven.

Het is een adres in Belgie.

 • Hetzij bij een natuurlijk persoon (bvb. je vriend, je ouders), 
 • Hetzij op de zetel van het bestuur of een rechtspersoon (bvb het adres van een VZW).

Het doel van een referentieadres is om de situatie van daklozen te verbeteren die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben en daardoor geen aanspraak kunnen maken op sociale voordelen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister is vereist (bv. werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekteverzekering,...).

Voorwaarden

 1. Daklozen: Je mag geen verblijfplaats (meer) hebben door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen.
 2. Je mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (noch als hoofdverblijfplaats, noch als referentieadres).
  Zolang de ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister niet doorgevoerd is, kan een dakloze geen referentieadres krijgen bij de sociale dienst.
 3. Je moet steun vragen bij de sociale dienst.
  Het gaat om allerlei soorten van maatschappelijke dienstverlening (bv. materiële, sociale, psychologische,... bijstand).
  Het kan ook gaan om preventieve bijstand.
  Een aanvraag om een referentieadres met het oog op het behoud van de rechten op sociale uitkeringen, wordt beschouwd als preventieve bijstand.
 4. Je beschikt over onvoldoende middelen om zelf een vaste verblijfplaats te vinden.

Afspraak maken