Installatiepremie

Wanneer daklozen terug een woonst vinden, is het niet altijd evident om deze op een goede manier in te richten.
Onder specifieke voorwaarden, kan een dakloze een installatiepremie aanvragen bij de sociale dienst.
 

Voorwaarden

Je hebt recht op een installatiepremie indien je aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid, zoals een werkloosheidsvergoeding of ziekte-uitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  2. Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. Met een woning vinden, bedoelt men een kamer of een appartement huren of mogen gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  3. Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.
     

Hoe?

Om een aanvraag te doen, dien je langs te komen op de sociale dienst.

Afspraak maken