Vogelschrikkanonnen

Wie een vogelschrikkanon inzet, is gebonden aan een aantal regels.

De reglementering zoekt een evenwicht tussen efficiënt voorkomen van wild- en vogelschade en de leefbaarheid van de buurt.

De volledige reglementering vind je terug in het gecoördineerd algemeen politiereglement.

De vergunning moet aangevraagd worden via de dienst Leefomgeving.

Deze vergunning is 6 weken geldig.

Een afschrift wordt bewaard op de dienst en bezorgd aan de politie.

De uitgegeven vergunning dient op elk verzoek van de politiediensten voorgelegd te worden.

 

Voorwaarden

  • Het gebruik is verboden op minder dan 100 meter van de in de buurt gelegen woningen met uitzondering van de eigen woning.
  • De geluidsmond van het toestel mag niet gericht worden naar woningen die op minder dan 150 meter gelegen zijn.
  • De werking ervan is niet toegelaten tussen 21u30 en 6u00.
  • De tijdsinterval tussen 2 knallen dient zodanig ingesteld te worden dat deze minstens 10 minuten bedraagt.
  • De afstand tussen het alarmkanon waarvoor huidige vergunning wordt afgeleverd en een ander vergund toestel dient minstens 300 meter te bedragen.