Stedenbouwkundige handelingen

Of voor uw bouwproject een omgevingsvergunning nodig is, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Voor sommige projecten volstaat een melding. Doe daarom altijd eerst navraag bij de gemeente.

In het Vlaamse Gewest hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een nieuwe woning of een nieuw gebouw. Voor andere werken aan en rond de woning kan een vergunningsplicht, meldingsplicht of een vrijstelling gelden.

Opgelet: werken mogen niet strijdig zijn met bv. stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen,ruimtelijke uitvoeringsplannen,bijzondere plannen van aanleg,voorschriften van verkavelingsvergunningen,regelgeving over monumenten en landschappen, ...

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het online Omgevingsloket. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken. De gemeente gaat binnen 30 dagen na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is.

INFOBROCHURE

Toepassinggebied

Vrijgestelde handelingen Meldingen Architect nodig? Functiewijziging

Regionale regelgeving

Vlaamse codex ruimtelijke ordening Toegankelijkheid Brandweer

Lokale voorschriften