Projectsteun ontwikkelingssamenwerking

De stad Wervik ondersteunt elk jaar twee projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.  Elk project krijgt 1.250 euro.

Wat

De stad ondersteunt zowel lopende als nieuwe projecten.  Deze steun is niet bedoeld voor noodhulp.

Voorwaarden

  • Het project heeft een aanwijsbare band met Wervik. Dat wil zeggen dat de aanvrager een inwoner is van Wervik, of dat de maatschappelijke zetel van de aanvragende vereniging in Wervik gevestigd is. 
  • De steun gaat altijd naar een bevolkingsgroep, gemeente, vereniging of coöperatie en nooit naar individuen.
  • Ingediende aanvragen worden eerst aan de WOS voorgelegd, daarna aan het college van burgemeester en schepenen.
  • Goedgekeurde projecten maken ook een educatie- en sensibilisatieluik op. 

Lees hier het volledige reglement

Hoe aanvragen

Aanvraagformulier projectsteun ontwikkelingssamenwerking

Deze documenten hebben we ook nodig:

  • Voorstellingsfolder van de aanvragende vereniging,
  • Kaart met aanduiding van de regio waarin het project zich situeert,
  • Voorstelling van de organisatie in het Zuiden die men wil steunen
  • Begroting in euro met te verwachten inkomsten/uitgaven

Opvolging

De formele opvolging gebeurt via een evaluatieformulier. Hierbij wordt een inhoudelijk en boekhoudkundig verslag uitgebracht van de uitvoering van het project.