Projectsteun ontwikkelingssamenwerking

De stad Wervik ondersteunt jaarlijks projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.  Daarvoor is een budget van 2.500 euro beschikbaar.

Wat

De stad ondersteunt zowel lopende als nieuwe projecten.  De steun is niet bedoeld voor noodhulp.

Voorwaarden

  • Het project heeft een aanwijsbare band met Wervik: de aanvrager is een inwoner van Wervik, of de maatschappelijke zetel van de aanvragende vereniging is in Wervik gevestigd. 
  • De steun gaat altijd naar een bevolkingsgroep, gemeente, vereniging of coöperatie, en nooit naar individuen.
  • Ingediende aanvragen worden eerst aan de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (WOS) voorgelegd, daarna aan het College.
  • Goedgekeurde projecten maken ook een educatie- en sensibiliseringsluik op. 

Lees hier het volledige reglement

Aanvragen

Aanvraagformulier projectsteun ontwikkelingssamenwerking

Deze documenten hebben we ook nodig:

  • een voorstellingsfolder van de aanvragende vereniging;
  • een kaart met aanduiding van de regio waar het project wordt uitgevoerd;
  • voorstelling van de organisatie in het Zuiden die men wil steunen;
  • begroting in euro met de te verwachten inkomsten/uitgaven.

Opvolging

De formele opvolging gebeurt via een evaluatieformulier. Hierin wordt een inhoudelijk en boekhoudkundig verslag uitgebracht van de uitvoering van het project.