Referentieadres

Het referentieadres biedt bepaalde personen de mogelijkheid om op een adres ingeschreven te worden in het bevolkingsregister zonder er effectief te verblijven.

Het is een adres in Belgie. Hetzij bij een natuurlijk persoon (bvb. je vriend, je ouders), hetzij op de zetel van een OCMW of een rechtspersoon (bvb het adres van een VZW).

Het doel van een referentieadres is om de situatie van daklozen te verbeteren die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) hebben en daardoor geen aanspraak kunnen maken op sociale voordelen waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister is vereist (bv. werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, ziekteverzekering,...).

Voorwaarden

1) Je mag geen verblijfplaats (meer) hebben door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen. Het gaat dus om daklozen. 

2) Je mag niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (noch als hoofdverblijfplaats, noch als referentieadres). Zolang de ambsthalve schrapping uit het bevolkingsregister niet doorgevoerd is, kan een dakloze geen referentieadres bij het OCMW krijgen. 

3) Je moet steun vragen bij het OCMW. Het kan gaan om allerlei soorten van maatschappelijke dienstverlening (bv. materiĆ«le, sociale, psychologische,...bijstand). Het kan ook gaan om preventieve bijstand. Een aanvraag om een referentieadres bv. met het oog op het behoud van de rechten op sociale uitkeringen, wordt beschouwd als preventieve bijstand.

4) Je beschikt over onvoldoende middelen om zelf een vaste verblijfplaats te vinden.