Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

De inkomenvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een beperking, bij wie werd vastgesteld dat door de lichamelijke of psychische toestand het verdienvermogen wordt verminderd tot een derde of minder van een gezonde persoon.

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met:

  • de inkomsten van de persoon met een beperking
  • de persoon met wie de persoon met een beperking een huishouden vormt.

Bepaalde vrijstellingen worden echter toegepast op de inkomsten.

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een beperking die door verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft.

Voorwaarden

  • Leeftijd tussen 21 en 65 jaar
  • Domicilie in België en er werkelijk verblijven
  • Eén van de nationaliteiten bezitten door de wetgever bepaald

Meer info

Zitdag FOD Sociale zekerheid, personen met een handicap in de sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19 te Wervik

Elke eerste donderdag van de maand tussen 11.00 uur en 11.30 uur. Eerste keer op donderdag 8 november 2017

FOD Sociale Zekerheid

Directie-generaal Personen met een handicap

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50

1000 BRUSSEL