Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De IGO is een aanvulling op het pensioen voor personen die een te laag inkomen hebben. Het IGO wordt toegekend na een onderzoek van de bestaansmiddelen.

Er wordt onder andere rekening gehouden met:

  • 90 % van het pensioen
  • het kadastraal inkomen van het onroerend goed
  • verkopen en schenkingen van onroerende goederen van de laatste 10 jaar. 
Voorwaarden

Leeftijd vanaf 65 jaar

Onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit.

Kosten

Rijksdienst voor pensioenen
Keer der Vlamingenstraat 6
8500 KORTRIJK
056 23 67 60