Pensioen (vervroegd en wettelijk)

De normale wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar.

Het rustpensioen van werknemers en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, wordt zonder aanvraag toegekend. Ongeweer een jaar voor de wettelijke pensioenleeftijd, ontvang je een vragenlijst van de Rijksdienst voor Pensioenen of van de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Wie in het buitenland gewerkt heeft, kan voor die tewerkstelling aanspraak maken op een buitenlands pensioen.

Indien je dit wenst, helpt de dienst pensioenen en tegemoetkomingen (Sociale dienst OCMW) met het invullen en terugsturen van de documenten.

Wie vervroegd of na de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen wil, moet daarvoor zelf een aanvraag indienen. De aanvraag kan ten vroegste twaalf maanden voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen gebeuren.

Om recht te hebben op een vervroegd pensioen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Ook voor het verkrijgen van een overlevingspensioen, moet je een aanvraag indienen.

Wat moet je meenemen?

Bij de aanvraag van een buitenlands pensioen:

  • Trouwboekje indien u gehuwd bent
  • Militair zakboekje
  • Overzicht van uw loopb aan: de namen van de werkgevers en de tewerkstellingsperiodes in het buitenland