Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon met een beperking, die 65 jaar of ouder is en die door een verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft.

Je moet minstens 7 punten behalen op de 'schaal van zelfredzaamheid'.

Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.

Sedert 1 januari 2017 is deze tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Je kan de tegemoetkoming online aanvragen met je elektronische identiteitskaart of naar de dienst 'Pensioenen en Tegemoetkomingen' in het OCMW komen of naar je mutualiteit gaan.

Deze gegevens moet je meebrengen:

  • de naam en voornaam van je huisarts
  • je bankrekeningnummer

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met:

  • de inkomsten van de persoon met een beperking
  • de inkomsten van de persoon met wie de persoon met een beperking een huishouden vormt

Bepaalde vrijstellingen worden echter toegepast op de inkomsten.

De tegemoetkoming wordt toegekend aan de persoon die thuis woont of in een woonzorgcentrum verblijft.

Meer info

  • jouw zorgkas
  • jouw ziekenfonds
  • de dienst Pensioenen en Tegemoetkomingen van het OCMW