Brugfiguren

De scholen van onze stad hebben elk een brugfiguur die als vertrouwenspersoon optreedt en een neutrale contactpersoon is tussen de school, het gezin en de buurt.

Voor wat kan je bij de brugfiguren terecht?

De brugfiguren begeleiden en ondersteunen gezinnen op allerlei vlakken: opvoeding, opvang, vrije tijd, financiën, administratie, wonen, werk, Nederlands, … . Waar nodig verwijst de brugfiguur door naar de gepaste dienst- en hulpverlening.

De brugfiguren gaan laagdrempelig aan de slag. In het basisonderwijs is er maandelijks een zitdag (zie schoolkalender website school). In het secundair onderwijs wordt er gewerkt op afspraak.

Hoe kan je de brugfiguren bereiken?

 • Silke Beele:
  • 0491/560865 of silke.beele@wervik.be
  • Op school:
   • Graankorrel Kruiseke
   • Futura Wervik (basis)
   • Futura Geluwe

 • Zahira Benafla