Landbouw - aanvraag schattingscommissie

Landbouw - bijeenroepen schattingscommissie met het oog op vaststelling uitzonderlijke schade aan teelt

Omschrijving

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden, zoals onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen, buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Voorwaarden

De landbouwgronden zijn gelegen op grondgebied Wervik. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Aanvraagprocedure

Je kan je schriftelijke aanvraag indienen via het digitale formulier.

  • Huidige Landbouw bedrijf
  • Schade aangifte
  • Oppervlakte aangifte
  • Indienen
  • Einde
Bedrijfsgegevens