Kappen bomen

Een omgevingsvergunning is noodzakelijk voor ondermeer :

 • Bouwen
 • Verbouwen
 • Afbreken 
 • Uitbreiden van een constructie
 • Kappen van bomen
 • Reliëfswijzigingen
 • Functiewijzigingen van een bebouwd goed
 • ...

 Meer informatie:

Kosten

Eenvoudige dossiersamenstelling, technische werken en terreinaanlegwerken:

 • 25 euro aangerekend per stedenbouwkundige aanvraag. 
 • Bij openbaar onderzoek wordt bijkomend 5 euro vaste kost en de reële kosten van de aangetekende zendingen aangerekend.
 • 25 euro per stedenbouwkundige melding

Uitgebreide dossiersamenstelling:

 • 100 euro  aangerekend per stedenbouwkundige aanvraag met uitgebreide dossiersamenstelling. 
 • Bij openbaar onderzoek wordt bijkomend 10 euro vaste kost en de reële kosten van de aangetekende zendingen aangerekend.