Kadervorming jeugdvereniging

Wat

De stad betaalt het inschrijvingsgeld voor cursussen van kaderleden terug. Je volgt de cursus in functie van animatie, vorming en begeleiding van jongeren.  (Dus niet: cursussen die aansluiten bij een beroepsopleiding, cursussen die de opleiding of de vervolmaking in een sporttak beogen)

Let op: het gaat enkel over de deelnameprijs, niet over vervoerskosten.

Wie

  • lid van vereniging: je bent lid van een erkende jeugdvereniging of zitin de leiding van een jeugdvereniging
  • geen lid: na advies van de jeugdraad hebben ook niet-leden van erkende jeugdvereniging recht op terugbetaling
  • functie: leider, bestuurslid, monitor, repetitor, animator
  • leeftijd: voor jongeren vanaf 15 tot en met 25 jaar

Hoe aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in. Doe dat binnen de twee maanden nadat je de cursus hebt afgerond.

Download hier het aanvraagformulier.

We hebben ook deze documenten nodig:

  • bedrag van het betaalde cursusgeld
  • plaats en data waarop de cursus heeft plaatsgevonden
  • het onderwerp van de cursus

Het bedrag wordt uitbetaald vanaf 15 december van het jaar waarin de cursus werd gevolg.