Aangifte beroepswijziging

Elke verandering van beroep moet gemeld worden aan de dienst bevolking om de persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij te houden.  De informatie 'beroep' vermeldt de activiteit waaruit een persoon zijn voornaamste bestaansmiddelen put.

De gemeente gaat de juistheid betreffende het beroep niet na, maar dient ter voorkoming van misbruiken ondermeer bij vrije beroepen, waarvan de titel is beschermd door de wet, de overlegging van een officieel stuk ter zake te zien.

De vermelding van uw beroep wordt op bepaalde attesten, uittreksel, bewijzen vermeld (onder andere attest van woonst of inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister).

Stap 1 : Aangifte

Je hebt volgende gegevens door :

. het beroep dat je uitoefent;

. datum van indiensttreding.  Indien wij hierover niet beschikken, wordt de datum van aangifte vermeld in het register.

Stap 2 : Registratie

De wijziging van beroep wordt door de dienst bevolking geregistreerd in het rijksregister.

Je kan de aangifte van beroepswijziging ook online doorgeven via onderstaande button

Aangifte beroepswijziging