GFT - Hoe werkt het?

Wat is GFT?

GFT staat voor groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval.

Aardappelschillen, koffiefilters, broodresten… Wie thuis niet composteert of geen kippen heeft, kan er enkel mee terecht in de restafvalzak. Zelfs wie aan composteren doet, heeft nog de restafvalzak nodig voor vlees- en visresten en gekookt voedsel.

Mirom Menen wil de hoeveelheid restafval zo veel mogelijk terugdringen en daarom gingen ze op 1 januari 2023 van start met een aparte inzameling van groeten- , fruit-, keuken- en tuinafval (GFT) aan huis.

Uit de analyse van een restafvalzak blijkt dat 40 procent bestaat uit GFT-afval. Dat komt nu terecht in de verbrandingsoven. Door GFT apart in te zamelen kunnen we dat afval een tweede leven geven als compost. 

Hoe werkt de ophaling van jouw GFT?

  • Er is een tweewekelijkse ophaling van GFT. Kijk in je ophaalkalender wanneer de GFT-ophaling plaatsvindt. Pas op: het is mogelijk dat er een andere ophaaldag is voor GFT dan voor restafval, PMD en papier en karton.
  • Plaats je GFT-container voor je eigen deur en niet op een verzamelpunt, tenzij dit punt werd aangeduid door de gemeente. Geef de container een veilige plaats op de stoep. Blokkeer de doorgang voor voetgangers en fietsers niet.
  • Plaats je GFT-container de dag voor de ophaling buiten vanaf 17 uur. Doe dit met gesloten deksel en met de handgreep aan de kant van de straat. Op die manier kunnen de ophalers je container meteen vastnemen. Heb je een container van 40 liter? Druk de handgreep dan volledig in.
  • Neem na ophaling van je GFT-afval de rolcontainer opnieuw binnen. Je herkent jouw persoonlijke GFT-container aan de adressticker op de achterzijde van de container.