Flandrien - Robert Klingstraat 35

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2019072873 

Flandrien  heeft/hebben een aanvraag ingediend voor: 
- stedenbouwkundige handelingen: het slopen en herbouwen van een rijpingszaal voor jonge kaas 
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het verder exploiteren van een kaasfabriek met volgende rubrieken: 6.4.1°; 16.3.1.2°; 17.3.4.1°a); 17.4 
 
Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van een rijpingszaal voor jonge kaas. 
De aanvraag heeft als adres(sen): Robert Klingstraat 35 (kadastraal gekend: Wervik, 1ste afdeling, Sectie B, nr. 0759 B2) 

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: het college van burgemeester en schepenen, gemeente(n) Wervik. 

De aanvraag ligt van 2 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: 

Dienst Leefomgeving Sint-Maartensplein 16 8940 Wervik 

Openingsuren stadhuis Zonder afspraak tussen 9.00 en 12:00

op maandag – woensdag en vrijdag

Op afspraak: op dinsdag en donderdag 

 
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). 
       
Voor meer info kan u terecht bij:
DEPARTEMENT OMGEVING Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be Tel : 02 553 79 97 
 
Voor de provincie West-Vlaanderen Dienst Vergunningen e-mail: omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be tel: 050 24 79 20 
 
Gemeentelijk contactpunt Stad Wervik Sint-Maartensplein 16 8940 Wervik E: leefomgeving@wervik.be T: 056 95 20 00