Flandrien - Robert Klingstraat 35

Flandrien heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouw en milieu-handelingen.

De aanvraag gaat over: het slopen van en herbouwen van een rijpingszaal voor jonge kaas met volgende rubrieken: 16.3.1.2°; 12.2.1°; 3.4.2°; 3.2.2°a); 45.6.a)2°a); 39.4.1°; 43.1.1°a); 17.3.4.1°a); 6.4.1°; 17.4

voor het perceel gelegen: Fonteinestraat, kadastraal gekend als: Wervik, 1ste afdeling, Sectie A, nrs. 0460 en 0461

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 02/08/2019 tot 31/08/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be