parkeer + zorgkaart

Persoonlijke gegevens
Vereiste documenten
Een inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Slechts één bestand.
12 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, pdf.

Stad Wervik verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over ons privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.wervik.be/privacyverklaring