Berghe Technics - Dadizelestraat 13

Berghe Technics heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag gaat over: het verbouwen van een woning

voor het perceel gelegen: Dadizelestraat 13, kadastraal gekend als: Wervik, 3de afdeling, Sectie D, nr. 0359 B

Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor deze aanvraag. 

De aanvraag ligt van 06/08/2019 tot 04/09/2019  ter inzage bij de dienst Leefomgeving van het stadhuis, elke maandag - woensdag - vrijdag van 9-12u, op dinsdag - donderdag op afspraak.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand College of digitaal via www.omgevingsloket.be