Berghe Technics - Dadizelestraat 13

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

2019/135 (ref. omgevingsloket: OMV_2019088738)

 

Berghe Technics heeft een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een woning.

De aanvraag heeft als adres / is gelegen : Dadizelestraat 13 (kad. Sectie: 33009 D 0359 B)

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

Stadbestuur Wervik

Bij de aanvraag is GEEN milieueffectenrapport gevoegd:

Bij de aanvraag is GEEN omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

De aanvraag ligt van 06-08-2019 tot en met 04-09-2019 bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Sint-Maartensplein 16 te Wervik gedurende de openingsuren van het Stadhuis:

  • Op maandag, woensdag en vrijdag: van 9:00 tot 12:00 (zonder afspraak);
  • Op dinsdag en donderdag na afspraak via het telefoonnr. 056 95 20 00.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • Analoog per brief op het volgend adres: Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
  • Digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) met de referentie: OMV_2019088738

De gemeente organiseert GEEN infovergadering over de aanvraag,

Over de aanvraag werd reeds GEEN openbaar onderzoek gehouden.

Voor meer info kan u terecht bij:

Stadbestuur Wervik
E: leefomgeving@wervik.be
T: 056 95 21 60