Belasting op onbebouwde kavels

Wervik stelt een belasting op onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.

Als onbebouwde kavel wordt beschouwd: elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming.

Voorwaarden?

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar, erfpachter of opstalhouder van het perceel, die deze hoedanigheid heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

In geval van mede-eigendom is iedere mede-eigenaar belastingschuldig voor zijn wettelijk aandeel.

Kostprijs

1. vanaf het eerste aanslagjaar, dat een perceel wordt opgenomen in het kohier onbebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling : 0.35 euro/m² van het belastbare perceel, met een minimum aanslag van 300,00 euro per perceel

2. vanaf het tweede aanslagjaar dat een perceel wordt opgenomen in het kohier onbebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling : 0,45 euro/m² van het belastbare perceel, met een minimum aanslag van 350,00 euro per perceel

3. vanaf het derde aanslagjaar, dat een perceel wordt ogenomen in het kohier onbebouwde percelen in niet-vervallen verkaveling : 0,55 euro/m², met een minimum aanslag van 400,00 euro per perceel

Vrijstelling

Alle vrijstellingen zijn terug te vinden in het reglement bij artikel 5.

Vraag tijdig uw vrijstelling aan.

Reglement

Afspraak maken

Wij zijn te bereiken op 056/95.21.83 of leefomgeving@wervik.be.

Let op , wij werken enkel op afspraak!