Rommelmarkt

COVID-UPDATE 9/12/2020: ten gevolge van de coronamaatregelen is het momenteel niet toegelaten om een rommelmarkt te organiseren.


 

Wie kan een rommelmarkt organiseren en waar?

Gemeenten, verenigingen, een groep mensen. Je kan een rommelmarkt op een openbare of private plaats, in een zaal of in open lucht organiseren.

Let op: je hebt hiervoor een machtiging nodig. Die kan je aanvragen bij de dienst Feestelijkheden.

Wie kan eraan deelnemen en wat zijn de rechten en plichten?

De particulier:

  • Hij moet zich inschrijven bij de organisator.
  • Hij mag zijn persoonlijke bezittingen die hij niet heeft aangekocht, geproduceerd of gefabriceerd met het oog op de verkoop verkopen. Het zijn dus overschotten of zoldervoorraden.
  • Het aantal deelnames is niet begrensd, maar ... omdat zoldervoorraden niet onuitputtelijk zijn, moeten de verkopen noodzakelijkerwijs occasioneel blijven
  • Worden de verkopen regelmatiger, dan moet hij de verplichtingen eigen aan een professionele activiteit respecteren, eventueel in bijberoep.
  • Hij mag geen professioneel vervoermiddel of uitstalmateriaal gebruiken.

 

De professionele verkoper van curiosa:

  • Hij moet ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de BTW en beschikken over een leurkaart.
  • Hij moet zich inschrijven bij de organisator.
  • Hij mag aan iedere rommelmarkt deelnemen.
  • De gemeente kan wel een rommelmarkt enkel voorbehouden voor particulieren, bijvoorbeeld wanneer de rommelmarkt plaatsvindt in een school.