Wervikse tabak

De wortels van de tabaksplant reiken tot in Zuid-Amerika. Het waren ontdekkingsreizigers als Christoffel Columbus die de tabak vanuit de Nieuwe Wereld naar het Oude Continent brachten.

Meer dan 300 jaar tabak in Wervik

Uit archieven blijkt dat rond 1650 al sprake was van tabaksteelt in Wervik. Al gauw ontstond een bloeiende handel in het geurige goedje, die door de grensligging van de stad vlug (18de eeuw) gepaard ging met een drukke en bijzonder inventieve smokkel richting Frankrijk.

In 1945 werd het Tabakssyndicaat opgericht, om de belangen van de planter te verdedigen en de kwaliteit van de teelt te bevorderen. Later werd de organisatie omgedoopt tot Tabakscentrum en stond zij in voor de taxatie van plaatselijk geteelde tabak en begeleiding van tabakstelers. De gebouwen van het Tabakscentrum, gelegen naast het Nationaal Tabaksmuseum, kregen in 2016 een nieuwe bestemming met de oprichting van Erfgoedcentrum De Briekenmolen. Daar worden sindsdien de rijke archieven van de stad Wervik met zorg bewaard. 

Stilaan folklore

Tot op heden blijven tabak en Wervik nauw met elkaar verbonden. Hoewel de teelt er de jongste jaren sterk op achteruit is gegaan, is Wervik de enige regio in ons land waar er nog op betrekkelijk grote schaal tabak wordt verbouwd. Meer dan 90 procent van de huidige Belgische tabaksteelt is in de Wervikse regio te situeren. De Wervikschen toebak wordt tegenwoordig vooral door pijprokers en zelfrollers geconsumeerd.

Tabaksteelt Wervik

Interessante links: