Viroviacumroute

Logo Viroviacum Romanum vzw

2 stadswandelingen van de vzw Viroviacum Romanum brengen je langs diverse plaatsen in Wervik waar resten uit het Gallo-Romeinse verleden werden gevonden. Op deze locaties vind je een bordje met QR-code. Scan deze met je smartphone in en je wordt telkens naar een webpagina doorverwezen met meer info over de archeologische vondsten ter plaatse. Naarmate de kennis over Wervik tijdens de IJzertijd en de Gallo-Romeinse periode groeit zal ook de info op deze webpagina's aangepast/aangevuld worden. Op die manier komt het oude Viroviacum (de Romeinse naam van Wervik) terug zichtbaar in het straatbeeld.

Meer info: www.viroviacum.be/viroviacumroute (hier kan je ook een routebeschrijving downloaden).