Wat is het project?

Het project “Grensland is Circulair” test een ambitieuze totaalaanpak voor een beter materiaal- en afvalbeheer op het industriepark Grensland Menen-Wervik en de bedrijventerreinen Klingstraat en Hoogweg in Wervik . Met steun van Vlaanderen Circulair en van de provincie West-Vlaanderen werkt een sterk partnership samen met de bedrijven op het bedrijventerrein aan een beter materialenbeheer, afvalpreventie en een optimalisatie van de selectieve inzameling van afvalfracties met focus op upcycling en circulariteit van materialen. Bedrijven moeten (voor de wet , voor een duurzamere wereld en voor eigen economisch voordeel) beter sorteren; 50% van de restafvalcontainers bevatten echter nog veel recycleerbaar materiaal en waardevolle materialen. Uniek is de collectieve aanpak met bedrijven op 3 bedrijventerreinen voor het uitwerken van  betere oplossingen.We inventariseren eerst de grondstoffen en reststromen bij deelnemende bedrijven, gaan in overleg met private inzamelaars, verwerkers en upcycling bedrijven. Met die inventaris bepalen we welke materiaalstromen we kunnen ophalen, hoe we ze best inzamelen en welke hoogwaardige bestemming (als grondstof voor andere bedrijven) ze kunnen krijgen. We ontwikkelen daar ook een financieel model voor. De bedrijven krijgen tegelijk tips om productieverliezen te beperken en het aankoopbeleid circulair te maken.Sensibilisatie, communicatie en community management krijgen een prominente plaats in dit project. We moeten de deelnemende bedrijven, hun werknemers, toeleveranciers en klanten en onze partners (bedrijven en maatwerkbedrijven,  intermediairen, lokale besturen en dus ook de burger, …) enthousiasmeren en betrokken houden bij de vorderingen. Als voorbeeldproject ligt het in de bedoeling om de resultaten breed uit te dragen naar andere bedrijventerreinen.Nog tijdens het project bekijken we hoe het werk op langere termijn verder gezet kan worden in een definitieve structuur.

Bekijk hier onze projectpresentatie

Bekijk hier de persnota

projectresultaten 2020-2021