Samenwerking op bedrijventerreinen heeft heel wat voordelen

Gepubliceerd op Maandag 14 december 2020

In haar nieuw rapport kijkt de Stichting Innovatie & Arbeid naar inspirerende voorbeelden van bedrijventerreinen in Vlaanderen en de BedrijvenInvesteringsZones BIZ in Nederland.

Samenwerken lukt enkel als bedrijven er het nut van inzien. De initiatieven groeien best bottom-up. Vaak begint de samenwerking rond een acuut probleem zoals zwerfvuil of parkeeroverlast. Die aanpak op korte termijn kan dan uitgroeien tot een structurele samenwerking. Hierbij spelen verschillende netwerken een belangrijke rol. Naast de raad van bestuur van de bedrijventerreinvereniging zijn lokale en regionale overheidsactoren en intermediaire organisaties belangrijk bij het opbouwen van langdurige engagementen. Belangenorganisaties zijn indirect of steunend aanwezig. Zij verdedigen de belangen van de bedrijven op de terreinen, zetten netwerken op en ondersteunen ze. Die rol wordt door de betrokkenen op de bedrijventerreinen zeer gewaardeerd.

De vertrouwensband tussen de bedrijven is essentieel voor een goede samenwerking. Dit geldt zeker voor kmo’s. Zij beschikken meestal over beperkte financiële middelen en willen zekerheid over hun investering. Ledenbijdragen vormen immers een belangrijk deel van de financiering voor bedrijventerreinmanagement. Deze wordt soms aangevuld met opbrengsten uit groepsaankopen, evenementen en subsidies van verschillende overheden. Overheidssubsidies zijn best vraaggericht maar mogen op sommige thema’s of doelstellingen sturend zijn. Als lokale besturen de bedrijventerreinmanagementstructuren structureel ondersteunen is dat een belangrijke succesfactor. 

Het volledige rapport kan u nalezen via onderstaande link.

https://www.serv.be/stichting/publicatie/samenwerking-bedrijventerreinen