Ondernemen in de circulaire economie

Gepubliceerd op Maandag 06 juli 2020

Circulaire business modellen renderen. Door een beter gebruik van hulpbronnen zou het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro kunnen besparen.

De kern van de circulaire economie is dat je niets verloren laat gaan: net als in de natuur blijven grondstoffen in eindeloze lussen in het systeem circuleren. Met winsten voor iedereen: de planeet, de business en de burgers. De koppeling tussen ecologische en economische winst zorgt voor de wervende kracht van de circulaire economie: duurzaamheid wordt plots een kans, in plaats van iets-van-te-moeten.

Vijf circulaire business modellen

Hieronder tonen we hoe bedrijven concreet kunnen inspelen op de circulaire economie. We geven telkens een voorbeeld van een Belgische voorloper. Een onderneming kan grosso modo vijf wegen bewandelen in de richting naar meer circulariteit:

  1. Circulaire input
  2. Grondstoffen herwinnen
  3. Levensduur verlengen
  4. Deelplatformen
  5. Product als een dienst

Onderstaande grafiek, geleend van Accenture, brengt de verschillende business modellen in kaart. De dikke cirkel centraal stelt de keten of levenscyclus voor van een product: van grondstof over verkoop tot levenseinde en terugname. Doorheen die keten kunnen verschillende lussen of extra kringlopen gemaakt worden.

Bijvoorbeeld: een product dat defect raakt bij gebruik/consumptie, kan na herstel opnieuw in dezelfde gebruiksfase terecht komen.

Meer info op : https://vlaanderen-circulair.be/nl/kennis/ondernemen-in-de-circulaire-economie

(bron : Vlaanderen Circulair )