Infosessie Vlarema 8

Gepubliceerd op Vrijdag 22 oktober 2021

UITNODIGING: infosessie 'Wijzigingen Vlarema 8: directe implicaties voor bedrijven op de sortering van afvalstoffen.' - 8 november - zaal Montesorri in 't Veer - 12u-14u

De Vlaamse regering heeft de ambitie om het restafval van bedrijven verder te doen dalen. Niet onhaalbaar, want er zit nog veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Daarom zullen afvalinzamelaars voortaan mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten. De nieuwe regels in het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) zorgen ervoor dat dat op een eenvoudige en uniforme manier zal gebeuren. De regels zijn van kracht sinds 1 september 2021 en hebben een belangrijke en directe impact op het afval en materialenbeheer van alle bedrijven.De infosessie is een organisatie van het Platform Grensland Menen-Wervik in het kader van het project ‘Grensland is circulair’.

 

Deelname aan de infosessie is gratis, maar vooraf inschrijven is nodig.

Programma

 

  • Vlarema 8 : nieuwe verplichtingen voor bedrijven bij het sorteren van afval  - Astrid De Man, Team lokaal Materialenbeheer – OVAM
  • Hoe passen afvalophaler de Vlarema 8 toe in de praktijk - Kim Delvoye, Marketing en Communication -  Vanheede Environment Group;
  • Het Symbioseplatform brengt vragers en aanbieders van materialen samen  - Astrid De Man, Team lokaal Materialenbeheer – OVAM.
  • Grensland is Circulair – een update van acties – Herman Wenes en Philippe Tavernier, projectcoördinatoren

Praktisch

 

  • De infosessie gaat door op maandag 8 november van 12u tot 14u in 't Veer (zaal Montesorri), Industrielaan 32, Menen.
  • Tijdens deze lunchmeeting wordt een broodje en een drankje aangeboden.

InschrijvenInteresse? Stuur vóór 5 november een inschrijvingsmailtje naar parkmanager@grensland-menen-wervik.be.Detail uitnodiging: download.

Stuur gerust door naar jullie interne milieuverantwoordelijke.